START MET UW EIGEN ENERGIE CENTRALE

Steffen van der Wallen

0StefforCVBW.jpg

Adviseur Zonnepanelen

PANELEN INDUSTRIEEL

VOOR DE ZAKELIJKE MARKT

Wat moet u weten : Bij productie van meer dan 10kWh kunnen bedrijven aanspraken maken op groene stroom certificaten.

De installateur moet de verwachte stroomproductie aanmelden bij de netwerkberheerder (betalend).  Mits akkoord van de netwerkbeheerder worden deze toegekend met een jaarlijkse bandingsfactor formule.

Bandingsfactor : De bandingfactor bepaalt hoeveel groenestroomcertificaten een hoeveelheid groenestroomproductie oplevert. De bandingfactor voor zonnepanelen volgt de elektriciteitsprijzen.

Jaarlijks herberekent het VEA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden.

In de tabel ziet u voor elke periode de geldende bandingfactor en tussen de haakjes hoeveel kWh de installatie tijdens deze periode moet produceren voor een groenestroomcertificaat. Het vermogen is het maximaal AC-vermogen van de omvormer :

Slimme-Energie-meter.jpg

Groene Stroom Certificaten voor Professionals 2019

Met Burgerparticipatie :

>10 en ≤40 kW  = 0,460 (2173 kWh) 

>40 en ≤ 250 kW =  0,731 (1367 kWh)

>250 en ≤750 kW = 0,698 (1432 kWh)

Zonder Burgerparticipatie :

>10 en ≤40 kW = 0,457 (2188 kWh)

>40 en ≤ 250 kW = 0,728 (1373 kWh)

>250 en ≤750 kW = 0,693 (1443 kWh)

 

Bij een bandingfactor = 0,00 ontvangt u geen groenestroomcertificaten tijdens deze periode.