Hout

PREMIES VLAAMSE OVERHEID 2021

Werken uitgevoerd door uw aannemer :

Premies zijn berekend per m², de aantal m² kunt u terug vinden op de offerte of factuur.

Vlaanderen Energie.jpg

Premies met een electriciteitsmeter Dag of Dag/Nacht

Dak- en Zoldervloerisolatie 2021

 • 4 €/m² (Rd-waarde ≥ 4,5 m²K/W)

 • 12 €/m² wanneer gelijktijdig bestaande ASBEST platen worden verwijderd.

 • Indien uitsluitend nachttarief : 6 €/m² en 14 €/m² voor ASBEST verwijdering. (Vraag naar de Voorwaarden)

 • Indien Beschermde Afnemer : 10,5 €/m² en 18,5 €/m² voor ASBEST verwijdering. (Vraag naar de Voorwaarden)

Spouwmuurisolatie 2021

 • 5 €/m² (lambda-waarde ≤ 0,065 W/mK, spouw ≥ 5 cm, uitgevoerd door ATG-goedgekeurd installateur volgens STS71-1)

 • Indien uitsluitend nachttarief : 7,5 €/m². (Vraag naar de Voorwaarden)

 • Indien Beschermde Afnemer : 9 €/m². (Vraag naar de Voorwaarden)

Buitenmuurisoaltie aan de Buitenzijde 2021

 • 30 €/m² (Rd-waarde ≥ 3,0 m²K/W)

 • 38 €/m² wanneer gelijktijdig bestaande ASBEST gevelbekleding worden verwijderd.

 • Indien uitsluitend nachttarief : 45 €/m² en 45 €/m² voor ASBEST verwijdering. (Vraag naar de Voorwaarden)

 • Indien Beschermde Afnemer : 45 €/m² en 45 €/m² voor ASBEST verwijdering. (Vraag naar de Voorwaarden)

Buitenmuurisolatie via Binnenzijde 2021

 • 15 €/m² (Rd-waarde ≥ 2,0 m²K/W en uitgevoerd door aannemer met certificaat van bekwaamheid)

 • Indien uitsluitend nachttarief : 22,5 €/m². (Vraag naar de Voorwaarden)

 • Indien Beschermde Afnemer : 22,5 €/m². (Vraag naar de Voorwaarden)

Vloer en of Kelder isolatie 2021

 • 6 €/m² (Rd-waarde ≥ 2,0 m²K/W)

 • Indien uitsluitend nachttarief : 9 €/m². (Vraag naar de Voorwaarden)

 • Indien Beschermde Afnemer : 9 €/m². (Vraag naar de Voorwaarden)

Premies voor Zonnepanelen.

 • Nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kVA.

 • Geplaatst door of gevalideerd door een aannemer met certificaat van bekwaamheid.

 • Geplaatst op een dak van een gebouw, dat geïsoleerd is (Rd-waarde van minstens 3 m2K/W) als het gebouw wordt verwarmd.

 • In diensttreding genomen vanaf 2021.

 • Eenmalig, één per woning of wooneenheid.

 • Achter het aansluitingspunt zijn of waren nog geen zonnepanelen in  dienst (met uitzondering van eigendomsoverdracht waarbij de installatie voorafgaand aan de eigendomsoverdracht werd verwijderd).

 • De geplaatste zonnepanelen moeten uiterlijk drie maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld zijn.

 • Zonnepanelen mogen gedurende minstens vijftien jaar na indienstname niet verplaatst  worden naar een ander perceel.

 • De zonnepanelen mogen niet uitgebreid worden met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van het recht op de terugdraaiende teller.

 • De premieaanvraag moet binnen de 3 maanden na indienstname worden ingediend.

Premie bedrag enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht :

 • €300/ kWp voor de eerste 4 kWp  en €150/kWp van 4 tot 6 kWp.

 • Max €1500 en  max 40% van het factuurbedrag incl. BTW.

Indien beschermede afnemer :

 • €360/ kWp voor de eerste 4 kWp  en €180/kWp van 4 tot 6 kWp,

 • Max €1800 en  max 48% van het factuurbedrag incl. BTW.

Enkele voorbeelden:

Stel u bent geen beschermde afnemer en neemt in 2021 een nieuwe installatie in dienst:

 • 12 zonnepanelen van 320 Wp, samen goed voor een vermogen van 3,84 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 3,84 x 300 euro = 1152 euro.

 • 18 panelen van 300 Wp, samen goed voor een vermogen van 5,40 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 1,40 x 150 euro = 1410 euro.

 • 34 panelen van 290 Wp, samen goed voor een vermogen van 9,86 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 2 x 150 euro = 1500 euro.

TOTAAL RENOVATIEBONUS (BENO-pass)

 

Wie binnen vijf jaar een minimum van drie energiebesparende maatregelen neemt en deze laat uitvoeren door een (gecertificeerd) aannemer, komt in aanmerking voor een aanvullende premie.

Premies worden per m² berekend, de precieze afmetingen vindt u terug op de offerte of factuur.

De voorwaarden vindt u onder het overzicht.

Voor Eengezinswoningen :

 • Totaalrenovatiebonus voor 3 investeringen: 1.250 euro

 • Totaalrenovatiebonus voor 4 investeringen: 1.750 euro

 • Totaalrenovatiebonus voor 5 investeringen: 2.750 euro (+ bewijs EPC dat de woning voldoet voor de eerste 5 investeringen)

 • Totaalrenovatiebonus voor 6 investeringen: 3.750 euro

 • Totaalrenovatiebonus voor 7 investeringen: 4.750 euro

Voor Appartementen :

 • Totaalrenovatiebonus voor 3 investeringen: 625 euro

 • Totaalrenovatiebonus voor 4 investeringen: 875 euro

 • Totaalrenovatiebonus voor 5 investeringen: 1.375 euro (+ bewijs EPC dat de woning voldoet voor de eerste 5 investeringen)

 • Totaalrenovatiebonus voor 6 investeringen: 1.875 euro

 • Totaalrenovatiebonus voor 7 investeringen: 2.375 euro

Algemene voorwaarden: 

 • Het betreft een minimum van 3 energiebesparende maatregelen.

 • Alle werken worden binnen de vijf jaar gerealiseerd.

 • De werken worden uitgevoerd door een aannemer met de nodige certificaten.

Dak of zolderisolatie

 • Voorwaarden: minimum 30 m² (Rd-waarde ≥ 4,5 m²K/W)

 

Buiten- of binnenmuurisolatie

 • Voorwaarden: minimum 30 m² (Rd-waarde ≥ 3,0 m²K/W)

Spouwmuurisolatie

 • Voorwaarden: minimum 30 m² (lambda-waarde ≤ 0,065 W/mK, spouw ≥ 5 cm, uitgevoerd door ATG-goedgekeurd installateur volgens STS71-1)

 

Vloerisolatie op volle grond of kelderisolatie

 • Voorwaarden: minimum 30 m² (Rd-waarde ≥ 2,0 m²K/W)

 

Nieuwe beglazing

 • Voorwaarden: minimum 5 m² én alle beglazing in de woning moet een U-waarde hebben van maximaal 1,1 W/m²K.

 

Zonneboiler

 • Voorwaarden: certificaat van bekwaamheid aannemer.

 

Warmtepomp

 • Voorwaarden: certificaat van bekwaamheid aannemer.

 

Ventilatie systeem

 • Voorwaarden: certificaat van bekwaamheid aannemer.