man en panelen

PREMIES ZONNEPANELEN EN BATTERIJEN 2021

Vlaamse Premie Zonnepanelen

 • In dienst vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen ≤ 10 kVA is de volgende premie eenmalige premie van toepassing.
   

 • Maximumpremie 1.500 Euro

 • (300 Euro/kWp voor installaties tot max. 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4 kWp tot 6 kWp)


Voorwaarden : Eén premie per woning of wooneenheid
 

 • Enkel voor gebouwen die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn.

 • De nieuwe zonnepanelen worden door een RESCert-installateur op het dak van een gebouw worden geplaatst.

Vlaanderen Energie.jpg
BEN_label_1.jpg

VLaamse Premie Thuis Batterijen

 • In dienst vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen ≤ 10 kVA, kan tot dec 2021 de premie voor thuisbatterij aanvragen.


Voorwaarden :

 • Maximum 250 euro per kilowattuur werkelijke capaciteit van het batterijsysteem

 • Maximumpremie 3.200 euro en maximum 35% van investeringskosten.

 • AREI-keuring en aanmelding bij netbeheerder verplicht.

 

 • Wanneer er gelijktijdig met de installatie van de batterij ook een hybride omvormer wordt geplaatst, telt 50% van de kostprijs van de omvormer als aanvaardbare investeringskosten voor de batterijpremie en telt deze voor 100% mee voor de aanvaardbare kosten van de premie.