Wat is een Lambda Waarde ?

 • De lambda waarde of warmte geleidingscoëfficiënt geeft aan in welke mate het materiaal de warmte geleidt. De lambda waarde wordt uitgedrukt W/mK. Hoe lager  de lambda waarde, hoe beter het materiaal isoleert. Materialen die goed isoleren, hebben dus een lage lambda waarde. We spreken van een isolatiemateriaal als de lambda waarde lager is dan 0,065 W/mK. 

 • Belangrijk: materiaallagen met een hogere lambda waarde kunnen even goed of beter isoleren als je een dikkere uitvoering van dat materiaal kiest.

 • De warmtegeleidingscoëfficiënt is afhankelijk van de volgende  3 parameters: temperatuurdichtheid en het vochtgehalte.

Thermische-geleiding-OEM_reference.jpg

Wat is een R-Waarde?

 • De warmteweerstand of warmteweerstand geeft aan in welke mate een materiaal de warmte tegenhoudt. De warmteweerstand wordt uitgedrukt in m²K/W. De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda waarde (W/mK). Hoe groter de R-waarde, hoe beter de isolatie.

Warmtedoorgangscoëfficiënt of U-Waarde

 • De U-waarde (U = 1/R) van een constructiedeel geeft aan hoeveel warmte er per tijdseenheid en per vierkante meter verloren gaat, als er tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ een temperatuurverschil is van 1° C. Die waarde wordt bepaald door de verschillende materiaallagen waaruit het constructiedeel bestaat en meer bepaald door het type en de dikte van het materiaal. Hoe lager de U-waarde, hoe beter het constructiedeel de warmte binnenhoudt.

Waarom isoleren ?

 • De belangrijkste reden om goed te isoleren is energiebesparing en de verhoging van uw comfort: De binnenmuren van een geïsoleerde woning voelen warmer aan dan deze van een niet-geïsoleerde woning. Deze hogere temperatuur zorgt voor extra stralingswarmte. Een bijkomend voordeel is dat er minder kans op condens is in een geïsoleerde woning. Daarnaast helpt u het milieu een handje en helpt u mee aan het terugdringen van de klimaat-verandering. 

 • Een doorsnee Belgisch gezin verbruikt gemiddeld 23.260 kWh aardgas (bron Vreg). Een besparing van 40% loont dus echt de moeite.​

Wat moet ik eerst isoleren ? Dak, Muren of Kelder ?

 • Er zijn 2 belangrijke parameters die de volgorde van isoleren bepalen. Warmteverlies en comfort. Het stoppen van het warmteverlies levert een rechtstreekse energiebesparing op, het verhogen van het comfort levert een onrechtstreekse energiebesparing op. Als je wooncomfort toeneemt, ga je al sneller de verwarming een graadje lager kunnen zetten.  Onderschat dus zeker de energiebesparing niet door het verhogen van het comfort.

 • Volgens het WTCB zijn dit de belangrijkste warmteveliezen, Ze zijn gesorteerd volgens grootte orde:

  • Ramen en deuren

  • Dak

  • Buitenmuren

  • Vloer

 • Wil je de focus op comfort leggen dan komen we op volgend prioriteitenlijstje:

  • Ramen en deuren

  • Vloeren

  • Muren en Dak

Hoeveel is mijn jaarlijkse besparing.​

 • De jaarlijkse besparing is afhankelijk van diverse factoren. Zoals de constructie van de woning en het stookgedrag. Door het goed isoleren van uw woning kan de besparing oplopen tot 40% per jaar. Beschik je nog over enkel glas en ga je dit ook vervangen dan kan de winst nog hoger oplopen. Isoleren is vandaag de dag dus een zeer goede investering en dan bekijk je het enkel en alleen nog maar het financiële plaatje. Belangrijk is echter wel dat je consequent je thermostaat in het oog houd. Sommige gezinnen worden lakser omdat hun woning beter geïsoleerd is. Het blijft belangrijk dat je de verwarming uitschakelt als je niet thuis bent.

Wat is een koudebrug.

 • Een koudebrug is een deel van de woning waar de binnenzijde rechtstreeks in verbinding staat met de buitenzijden. Er is dus geen onderbreking tussen  binnen en buiten. Op die plaatsen vindt de binnen warmte makkelijk een weg naar buiten. De constructie slaat een brug tussen de warme binnenruimte en de kou buiten: een koudebrug. In oudere woningen zijn er zeer veel koudebruggen aanwezig, bijv een linteel boven een raam.

 • Problemen met koudebruggen:

 • warmteverlies, want de warmte kan ontsnappen naar buiten en de kou komt binnen en kans op condensvorming (risico op vochtplekken en schimmelvorming)

 • In een bestaande woning ga je de koudebruggen nooit allemaal kunnen wegwerken door het isoleren. Het isoleren van je woning beperkt echter de impact van de koudebruggen. Uit een studie van de UG blijkt dat door het isoleren van de spouwmuren er net minder kans op condens is dan voorheen. Dor het isoleren van de spouw stijgt de temperatuur van de binnenmuur. Hierdoor wordt de koudebrug eveneens opgewarmd met als gevolg dat er minder kans op condens gaat zijn. 

Garantie op isolatiewerken

 • Standaard geniet u steeds 10 jaar op de werken. Bij spouwmuurisolatie kan deze garantie periode zelfs oplopen tot 25 jaar op voorwaarde dat uw aannemer erkend en lid is van de federatie en de werken volgens de STS-71 procedure werden uitgevoerd (zie vraag x)

Vochtproblemen, kan je die oplossen door te isoleren ?

 • Dit is afhankelijk van het soort vochtprobleem. De 2 belangrijkste vochtproblemen zijn opstijgend vocht en condens. Opstijgend kan nooit verholpen worden door te isoleren. Hiervoor dient een gespecialiseerde aannemer te worden aangesproken. Opstijgend vocht dient ook eerst te worden opgelost alvorens de muren geïsoleerd kunnen worden. In het geval van condens kan isolatie dikwijls wel een oplossing bieden. Door het isoleren gaat de temperatuur van de binnenmuur stijgen waardoor de kans op condens verminderd.

Wat is terugverdientijd

 • De terugverdiend tijd is afhankelijk van diverse factoren zoals het stookgedrag, energieprijzen en premies. Over het algemeen kan gesteld worden dat de investering is terug verdiend over een periode tussen de 4 en 7 jaar. In het huidig economisch klimaat zijn er dus weinig of geen investeringen die dit rendement kunnen evenaren. Bovendien creëer je een meerwaarde voor je eigendom.

Metselverband oud.jpg

Muren met kopse stenen hebben geen spouw.

Metselverband Nieuw.jpg

Deze opbouw is geschikt voor spouwmuurisolatie.

supafil_cover2012_.jpg

Inblazen van een spouw met minerale wol.

Spouwmuurisolatie - Wat is een Spouwmuur ?

Een spouwmuur zijn twee van elkaar gescheiden muren met daartussen een holle ruimte, de spouw. Een spouwmuur is als volgt opgebouwd.

 • Het buitenblad: Fungeert als regenscherm.

 • De spouw: Voert het eventuele vocht af.

 • De binnenmuur: draagt de constructie.

 • De bezetting: zorgt voor de winddichtheid van de constructie

 • Spouw ankers

Wat is de functie van een spouwmuur.

 • De spouw heeft als functie om vocht dat door  de buitenmuur heen dringt verticaal af te voeren. Onderaan de muur zijn kleine verticale openingen, de stootvoegen. Eventueel water wordt langs daar afgevoerd.

Hoe herken ik een spouwmuur?

 • Een eerste indicatie is de ouderdom van de woning: Spouwmuren dateren meestal van na de Tweede Wereldoorlog.

 • Ook de manier waarop de gevel gemetst is: een halfsteensverband duidt op een spouwmuur. Je ziet dus enkel de lange zijden van de gevelsteen. Zie je eveneens een rij korte "kopse" stenen, dan heb je in de meeste gevallen geen spouw. 

 • De aanwezigheid van open stootvoegen, dat wil zeggen openingen in het voegwerk waarlangs het water dat in de spouw belandt weer wordt afgevoerd, duidt eveneens op een spouwmuur.

 • Ook de dikte van de muur is een aanwijzing: muren van 24 cm of minder zijn geen spouwmuren.

 • Soms is de spouw zichtbaar via de zolder of bij werkzaamheden aan ramen of deuren. Bij twijfel kan je in de muur boren. Als de boor plots doorschiet, in een holte belandt, is er een spouw.

 

Ik wil nieuwe ramen plaatsen en de spouwmuren isoleren. Welke volgorde houdt ik aan?

 • Dit is een afhankelijk van de toestand waarin de bestaande ramen zich bevinden en het materiaal waarmee geïsoleerd wordt. In het geval er geïsoleerd wordt met minerale wol of met parels is het aanbevolen om eerst de ramen te vervangen. Indien er met PUR geïsoleerd wordt en de voegen ronde de bestaande ramen zijn nog in redelijke staat, dan is het aanbevolen om vooraf te isoleren. Er gaat dan nooit geen PUR op de nieuwe ramen kunnen komen.

 

Hoe zit dat met de vochthuishouding bij geïsoleerde muren? 

 • Alle moderne isolatiematerialen gaan de bestaande vochthuishouding van de woning niet verstoren (Op voorwaarde dat de woning geschikt is om geïsoleerd te worden, zie vraag x). Ze weren vocht van binnen naar buiten en omgekeerd. Het isolatiemateriaal gaat ook geen vocht opnemen. De vochthuishouding van de woning gaat er zelfs op voorruit: Stel u heeft last van condens op de muren, dan is de kans groot dat dit probleem wordt opgelost door het isoleren van uw muren. De temperatuur van de binnenmuur gaat immers toenemen waardoor de kans op condens sterk wordt verminderd.

Hoe zit dat met de drukopbouw met het aanbrengen van isolatiemateriaal  in spouwmuren?

 • Bij het inblazen of inspuiten van het isolatiemateriaal in de muur is er steeds een toename van de druk op de muren. Deze druk is afhankelijk van het materiaal dat gebruikt wordt. De drukopbouw varieert van materiaal tot materiaal en merk tot merk. Daarom is het belangrijk dat er voldoende spouwankers aanwezig zijn en dat deze in goede staat zijn. Dit wordt door de aannemer op voorhand gecontroleerd door met een endoscoop de muur te controleren.

Waarom zijn sommige gevelstenen niet geschikt om over te gaan tot het isoleren van de spouwmuren? Hoe zie ik of mijn gevelsteen geschikt is?

 • Mijn huis heeft  geen spouw, kan ik mijn muren langs binnen isoleren?

 • Als er echt geen andere mogelijkheden zijn (bijv. Isoleren langs de buitenzijde) dan kan isoleren langs binnen een oplossing bieden. Echter hier zijn heel wat risico’s aan verbonden zoals vochtproblemen of leidingen die in de winter kunnen bevriezen.

 

Kan een rijwoning een gevel langs de buitenzijde laten isoleren?

 • Als de voorgevel langs buiten wordt geïsoleerd, dan gaat deze wat naar voor komen. Er moet worden nagegaan bij de gemeente of dit is toegestaan. De laatste jaren is de overheid hier veel flexibeler in geworden.

Zakt los isolatiemateriaal uit zodat lege zones ontstaan?

 • De dag van vandaag vormt dit geen probleem meer. Als het materiaal in de juiste densiteit wordt ingeblazen gaat dit achteraf niet meer uitzakken. 

Ik woon in een tweewoonst. Kan ik mijn muren isoleren, zonder dat mijn buur zijn huis isoleert?

 • Dat kan zonder enig probleem. Stel dat je spouw doorloopt met die van je buur, dan wordt deze afgelijnd. Er wordt een verticale barrière geplaatst. Dit gebeurt op verschillende manieren afhankelijk van het isolatiemateriaal dat gebruikt wordt. Bij minerale wol wordt er bijvoorbeeld een borstel geplaatst. 

Is spouwmuurisolatie brandbaar?

 • Dit varieert van materiaal tot materiaal. PUR voor de spouwmuur is brandbaar. Minerale Wol is niet brandbaar.

Welke verschillende isolatiematerialen zijn er.

 • Er zijn verschillende materialen beschikbaar. Echter niet alle materialen voldoen aan de kwaliteits norm opgelegd door de STS-71-1 (zie verder). Elk materiaal heeft zo zijn eigenschappen.

 • Een overzicht van de verschillende product families:

 • Geëxpandeerd polystyreenschuimparels

 • Glaswolvezels 

Hoe weet ik dat alles geïsoleerd is?

 • Belangrijk bij het aanbrengen van de spouwmuurisolatie is dat de juiste methodiek wordt toegepast. Elk soort materiaal heeft zijn eigen procedure. De verschillen zitten in het boorpatroon, de groote van de boorgaten, de druk etc. Als de procedure correct wordt toegepast mag je ervan uitgaan dat de muur volledig opgevuld is. Bij twijfel is het steeds mogelijk om een controle uit te voeren met een endoscoop. Het is dus belangrijk om met een aannemer te werken die gecertifieerd en erkend is voor het materiaal dat wordt aangebracht.

Kunnen alle spouwmuren geïsoleerd worden?

 • Neen, niet alle spouwmuren komen in aanmerking om geïsoleerd te worden. Er zijn diverse parameters die op voorhand geverifieerd dienen te worden. Wat is bijv de breedte van de spouw? Is de gevel steen al dan niet vorstgevoelig? Zijn er voldoende spouwankers aanwezig en zijn deze in goede staat? Wat is de toestand van het voegwerk. Met wat voor soort verf is de gevel geschilderd indien deze geschilderd is. Is de spouw mooi vrij langs de binnenzijde. Een grondig onderzoek is dus noodzakelijk. Het goede nieuws is dat al deze zaken op voorhand gecontroleerd kunnen worden en dat als uw gevel voldoet, alles ook vlot zal verlopen mits het respecteren van de uitvoeringsprocedure.

Wat is de STS-71-1 procedure

 • De nieuwe STS 71-1 geldt als kwaliteitsnorm voor de na-isolatie van spouwmuren in bestaande woningen. Aannemers zijn voor werken in het Vlaams gewest verplicht om volgens deze technische specificatie te werken opdat de klanten in aanmerking kunnen komen voor de premie van de netbeheerder. De STS worden op initiatief van de FOD Economie uitgewerkt.

 • De STS beschrijven de eisen die aan de producten kunnen worden gesteld, evenals aan de uitvoerders en de uitvoeringswijzen.

 • Concreet komt het er op neer dat er op voorhand een grondig onderzoek moet uitgevoerd worden en een inventaris dient opgemaakt te worden van de te isoleren gevels. De uitvoering zelf moet met een erkende oplossing door een erkende aannemer geplaatst worden. Er wordt duidelijk beschreven aan welke parameters de woning moet voldoen. Er is eveneens een lijst opgesteld van erkende fabrikanten en aannemers.

Hout

FAQ

DE MEEST GESTELDE VRAGEN

Kruipkelder isolatie

Welke verschillende isolatiematerialen zijn er?

 • Voor het isoleren van de kruipruimte bestaan verschillende mogelijkheden. De meest gebruikte zijn:

 • Gespoten PUR: Er wordt een isolatie laag tegen de zoldering gespoten. Meestal in 2 of meerdere lagen. Het grote voordeel is dat deze oplossing volledig naadloos is. Geen naden of kieren die moeten afgetaped worden. PUR is de dag van vandaag ook het materiaal dat het beste isoleert. Het materiaal is zeer goed bestand tegen het vocht. Gespoten PUR van een goede kwaliteit is ook zeer krimpvast. Het gaat dus niet scheuren bij temperatuurschommelingen. Er moet ook geen rekening gehouden te worden met eventuele leidingen tegen de zoldering. Deze worden gewoon mee ingespoten.

 • PUR of PIR Isolatie platen. In sommige gevallen worden er ook isolatieplaten tegen de zoldering gemonteerd. Gezien de moeilijke werkomstandigheden (Manipulatie van de platen in een kleine ruimte, leidingen die in de weg hangen etc..) wordt deze techniek weinig toegepast. Bovendien moeten al de naden afgetaped worden. In een vochtige omgeving als de kruipruimte komt deze tape deze dan alweer snel los.

 • Polystyreen korrels: Een techniek die we ook regelmatig zien in lage kruipruimtes (< 70cm)is het opvullen van de kruipruimte met polystyreenkorrels of schelpen. Deze oplossing is ook zeer goed bestand tegen het vocht. Doordat gans de ruimte wordt opgevuld haal je ook een zeer mooie prestatie. Een beperking is dat de ruimte dan niet meer toegankelijk is. Het is altijd wel mogelijk om dit materiaal te verwijderen (dmv een speciale zuigmachine) 

Mijn kelder is een uiterst vochtige ruimte. Is het dan wel zinvol en haalbaar om de kelder te isoleren?

 • Zeker, het is wel belangrijk om voor een oplossing te kiezen die bestand is tegen vochtige omgevingen. De meeste materialen (zie vraag 5) zijn hiervoor geschikt. Zij gaan geen vocht opnemen en zeker niet schimmelen of degenereren.

Is het mogelijk om een kelder te isoleren die vol leidingen ligt en hangt.

 • Dit is geen probleem. De keuze van het materiaal is belangrijk. In het geval van bijv. gespoten isolatie gaan deze leidingen mee ingepakt worden. Zo worden ze meteen mee geïsoleerd. Een bijkomende troef is dat ze minder onderhevig gaan zijn aan corrosie en dus een langere levensduur hebben.

Wat als mijn kruipruimte geïsoleerd is en ik zit met een lek in een leiding of ik wens een leiding te vervangen.

 • Dit is geen probleem. Het isolatie materiaal is immers bestand tegen vocht. U plaatst gewoon een nieuwe leiding. Als je door het isolatiemateriaal moet boren kan je de gaten achteraf opvullen met een spuitbus PUR. Deze zijn te krijgen in elke doe het zelf zaak.

Wat is het nut van kruipkelder isolatie.

 • Er zijn verschillende redenen om je kruipruimte te isoleren. Het comfort in de woning neemt toe, het warmteverlies door de vloer wordt gestopt en de waarde van de woning stijgt. Vergeleken met muur en dakisolatie is de toename in comfort het spectaculairst. Het is veel aangenamer in een ruimte van 18 graden met een geïsoleerde vloer dan in een ruimte waar het 22 graden is maar je koude voeten hebt. Hierdoor ga je de verwarming al snel een graadje lager zetten. Nog meer winst dus.

 • Hoe hoog moet mijn kruipkelder zijn om te kunnen isoleren?

 • In principe kan elke kruipruimte geïsoleerd worden. De hoogte bepaalt wel welk materiaal je gaat gebruiken. Om PUR tegen de zoldering te spuiten heb je een hoogte nodig van minstens 70cm. In een kruipruimte die lager is, kan dan weer een isolatiemateriaal ingeblazen worden. 

Wat doe ik met een kelder?

 • Dit is een beetje afhankelijk van de situatie. Het is minder evident om hier de zoldering te gaan spuiten. Bij het spuiten komt er een nevel vrij die achteraf zeer moeilijk te verwijderen is. In een kruipruimte is dit niet meteen een probleem, in een mooi afgewerkte ruimte is dit een ander verhaal. Als je zou gaan spuiten gaan alle muren en vloeren van de kelder afgeschermd moeten worden. Hou er ook rekening mee dat een gespoten zoldering een beetje oogt als een maanlandschap. Als er niet al te veel leidingen tegen de zoldering liggen is het in dit geval wel aangeraden om met isolatie platen te werken.

Hoe dik isoleer ik mijn Kruipkelder.

 • Dit is afhankelijk van het isolatiemateriaal en de gewenste Rd-waarde. Kijk hier niet op een extra cm. De dag van vandaag adviseren we een Rd waarde van 3. Deze waarde geeft een zeer mooi reseltaat naar comfort en energiebesparing. Met PUR ga je hier 8cm voor moeten spuiten. De Rd-waarde van 3 is ook zeer gangbaar in nieuwbouwwoningen.

Hoe weet je bij gespoten Isolatie dat je aan je vooropgestelde dikte zit.

 • Stel dat er 8cm dik geïsoleerd dient te worden. Eerst en vooral, deze dikte is een gemiddelde. Op sommige plaatsen is dit 7cm, op andere plaatsen 9. De isolatie arbeider gebruikt tijdens het spuiten een meetsaafje waarop de 8cm is aangeduid. Er wordt regelmatig getest of de gewenste dikte bereikt is door in de laag te prikken terwijl deze nog niet helemaal is uitgehard.

crawl space.jpg

Kruipkelder isoleren met KNAUF jetSPRAY®

REcitel-Kelder-2-570x356.jpg

Kruipkelder isoleren met PIR platen

Waarom geeft de overheid premies en heb ik nog recht op deze premies om te isoleren.

 • De overheid heeft zich ertoe geëngageerd om de CO2 uitstoot sterk te beperken. In het kader van globale akkoorden mag elk land een maximum aantal kg CO2 uitstoten. Indien de overheid de norm overschrijd dan moet ze hoge boetes betalen. De overheid heeft er dus alle belang bij dat we met z’n allen minder CO2 gaan produceren. Dit kan door bijvoorbeeld met “groenere” wagens te gaan rijden maar evenzeer door minder energie te verbruiken bij de verwarming van je woning en dit kan nu net door de woningen beter te isoleren. Tegen 2020 wil de Vlaamse overheid alle daken, vloeren en buitenmuren geïsoleerd hebben. Om isoleren te stimuleren geeft de overheid een premie of subsidies. Afhankelijk van de subsidie worden deze bijv via de balastingen verrekend of via een premie van de netbeheerder uitbetaald. Op volgende link kan je een overzicht terug vinden van de meest recente premies. www.energiesparen.be

Loft Verloren zolder isolatie productie.

Verloren zolder  isoleren met KNAUF Spafil LOFT® Minerale Wol

img2015-11-120934360000.jpg

Dak Isolatie met harde PIR platen langs de buitenzijde.

IMG_1005.JPG

Platdak Isolatie met harde PIR platen langs de buitenzijde afgewerkt met EPDM

Dak isolatie

Als ik mijn zolder laat isoleren, moeten we dan een dampscherm voorzien?

 • Wat is de functie van een dampscherm? Een dampscherm gaat zoals het woord het zegt het isolatiemateriaal afschermen van vocht. Als een isolatiemateriaal vocht gaat opnemen gaat het minder goed isoleren. Hoe gevoeliger het materiaal is voor vocht, hoe belangrijker het is om een dampscherm te plaatsen. Ga je het dak in een vochtige ruimte als een badkamer met minerale wol isoleren dan is hier belangrijker om een dampscherm te gebruiken dan een bij een te isoleren zolder met PUR (welke als eigenschap heeft dat het quasi geen vocht opneemt)

 • Een goede isolatie staat of valt met een luchtdichte plaatsing. Ontstaan er luchtstromen tussen het isolatiemateriaal, dan krijg je aanzienlijke warmteverliezen en mist de isolatie haar effect. 

 • Goed isoleren heeft zowel te maken met de keuze van het isolatiemateriaal als met een correcte plaatsing. Ook de correcte plaatsing van een dampscherm is daarbij van groot belang om te vermijden dat het isolatiemateriaal vochtig wordt en zijn isolerende eigenschappen (gedeeltelijk) verliest.

 • Een dampscherm is vooral nodig boven warme en vochtige ruimtes, zoals de badkamer. Het houdt warme, vochtige binnenlucht tegen, zodat er geen condensatie kan ontstaan aan de koude zijde van de dakconstructie. Een dampscherm kan eenvoudig worden gerealiseerd met een 0,2 mm dikke plasticfolie (doorgaans polyethyleen). Deze kan langs de verwarmde zijde van de ruimte onder de kepers worden vastgeniet.

 • Het dampscherm moet overlappend geplaatst worden en de naden moeten met tape worden afgedicht.

Wat is het voordeel van gespoten isolatie tegenover plaatmateriaal op de zolder?

 • Het belangrijkste voordeel van gespoten isolatie is dat het volledig naadloos is. Alle gaten en kieren zijn 100% afgesloten. Niet goed afgesloten naden of kieren zijn nefast voor de kwaliteit van de isolatie.

 • Wat met lekken in het dak als mijn zolder geïsoleerd is met gespoten materiaal?

 • Het is echter steeds beter om te voorkomen dan te genezen. Zorg ervoor dat je dak en onderdak in goede staat is alvorens je gaat isoleren.

Kan ik de pannen nog vervangen op een geïsoleerd dak?

 • Het isolatiemateriaal wordt steeds tegen het onderdak geplaatst. Je kan dus steeds probleemloos je dakbedekking vernieuwen zonder dat je heel de isolatie hoeft te veranderen. Echter, als je isolatie al wat ouder is en niet meer aan de hedendaagse norm voldoet, is het misschien het goede moment om eveneens je isolatielaag te vernieuwen. Een ideale gelegenheid om een Sarkingdak te plaatsen.

Hoe isoleer ik een plat dak?

 • Warm plat dak

 • Koud plat dak

 • Omgekeerd plat dak

 • Wat is een Sarking dak en wat zijn de redenen dit te overwegen?

 • Een Sarking dak is een dak dat langs de buitenkant geïsoleerd wordt. Het grote voordeel is dat het ganse de dakconstructie “ingepakt” wordt door isolatiemateriaal. De dakbedekking wordt er eerst afgehaald, dan worden er isolatieplaten aangebracht. De dakbedekking wordt er achteraf terug opgeplaatst (op voorwaarde dat deze nog in goede staat is) Er dienen dan doorgaans nog enkele aanpassingen uitgevoerd te worden omdat het dak nu hoger komt te liggen.

 • In sommige gevallen is het niet mogelijk om van binnenuit te isoleren. De ruimte kan bijv. volledig afgewerkt zijn of niet toegankelijk. Ook indien je dakbedekking aan vernieuwing toe is, is het aangewezen om een Sarking dak te plaatsen.

Waarom zou ik de vloer van mijn zolder isoleren ipv het hellende vlak?

 • Het voordeel van je zoldervloer isoleren is dat je eerst en vooral minder m2’s moet isoleren: het is dus goedkoper. Bijkomend voordeel is dat de warmte onder de vloer blijft. Als je het dak zelf gaat isoleren krijg je extra kubieke meters die je gaat verwarmen. Indien mogelijk is zoldervloer isolatie dus de beste keus. Wat subsidies betreft zijn beide systemen gelijkwaardig.

Kan ik bij isolatie van de zoldervloer deze achteraf nog gebruiken ?

 • Als je de zoldervloer isoleert dmv gespoten pur kan je deze ruimte nog perfect gebruiken als bijvoorbeeld opslag ruimte. Je kan probleemloos over de isolatie lopen en materiaal op de vloer zetten. Gespoten PUR is zeer licht in gewicht en kan een hoge drukbelasting aan. (1,5 ton per m2 ) Als je de vloer volledig vlak wil dan kan je overwegen om nog een chape bovenop de isolatielaag aan te brengen. Doch in het geval dat de zolder als opslagruimte gebruikt wordt heeft dit weinig zin.

Welke verschillende isolatiematerialen zijn er.

 • Ook hier zijn weer verschillende mogelijkheden gaande van Poly Urethaan platen (PUR), gespoten PUR , minerale wol, gerecycleerde papiervezels etc. Het valt echt geval per geval te bekijken welk materiaal het best geschikt is voor uw toepassing. Daarnaast kan u ook een persoonlijke voorkeur hebben. Minerale wol is bijvoorbeeld milieu vriendelijker dan PUR platen.

Waarom mag je een plat dak niet langs de binnenzijde isoleren.

 • Als er lucht tegen de binnenzijde van de dakbedekking komt kan deze condenseren. Bij een hellend dak wordt de condens afgevoerd.