expertISO® voorwaarden

Disclaimer

 

DISCLAIMER

expertISO® besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van data en prijzen op www.expertiso.be maar onjuistheden kunnen voorkomen. expertISO®, alsmede gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers, zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden die voortkomen uit kennelijke fouten.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze webshop kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Het gebruik van websites van derden is voor risico van de gebruiker. expertISO® wijst alle aansprakelijkheden voor de inhoud van voornoemde websites af.