Wanneer een geluid vervelend wordt, kan het beslag leggen op uw comfort en efficiëntie.  Lawaai kan gedefinieerd worden als een ongewenst geluid, hoewel dit zéér subjectief is en afhankelijk is van de individuele waarneming.

DE STUDIE :

Bij het opmaken van een Akoestische Isolatie Voorinspectie Verslag zal er worden gemeten waar en hoeveel geluidshinder is. Deze studie geeft advies hoe u kunt isoleren en met welke materialen.

Dit rapport kost incl verplaatsing Euro 369,- excl. BTW. Deze studiekosten zal in mindering worden gebracht wanneer de werken worden uitgevoerd door één van onze uitvoerende partners.

GEMETEN dB met een Real Time Analyzer.

De akoestische vereisten, voor zowel interne als externe geluidtransmissie van een gebouw, zijn dus het best vooraf in studiefase te bekijken. Het rapport geeft duidelijke adviezen om het probleem te verhelpen.

Wij beschikken over een gekalibreerde microfoon van Studio SIX om metingen te kunnen uitvoeren zowel binnen als buiten.

I-Test Microfoon expertISO.jpg
dB Voorbeeld expertiso.jpg
Analyzer voorbeeld expertiso.jpg

AKOESTISCHE ISOLATIE | GELUIDABSORPTIE.

De term akoestiek in gebouwen omsluit zowel de geluidisolatie als geluidabsorptie. Deze twee functies zijn echter verschillend.

Bij akoestische isolatie komt het er op aan om zoveel mogelijk te vermijden dat geluiden afkomstig van buitenaf (vb. lawaai van de straat of lawaai van een aanpalende ruimte) binnen het gebouw een bepaalde ruimte binnendringen.

Akoestische absorptie is er op gericht de nagalm van de geluiden geproduceerd binnen een bepaald vertrek zo veel mogelijk te beperken of beheersen


LUCHTGELUIDISOLATIE.

Luchtgeluidisolatie is de term die weergeeft welke vermindering van het geluid je kan bekomen tussen twee ruimtes, gescheiden door een constructie-element. In de transmissie tussen twee ruimtes, gaat de geluidenergie door de wand (directe transmissie) en door de omgevende structuur (indirecte of flankerende transmissie) heen.
Het is belangrijk rekening te houden met beide trans- missietypes vanaf de studiefase.
De wanden en/of vloeren die het scheidingselement flankeren, maken deel uit van de voornaamste flankerende transmissiegeluiden.
Dit kan echter ook voorkomen via de vensters,
Meeting dB | Frequentie verwarmingselementen, doorgangen van technieken, ventilatievoorzieningen, enz.

Deze flankerende wegen, nevenwegen en omloopgeluid spelen natuurlijk erg mee op de uiteindelijke prestatie.
Het valt dus te verwachten dat er een verschil is tussen de prestatie van een afzonderlijke wand in het labo en het gebouw met alle betrokken elementen.
De zwakste transmissieweg, deze met de laagste geluidisolatie, is daarbij bepalend. Voor elk bestaand akoestisch geluid- isolerend probleem, is het essentieel de zwakste delen van de compositie te bepalen. De akoestische normeisen voor woongebouwen in België NBN S 01-400-1 zal worden gebruikt als referentie.

CONCLUSIE.

Op basis van deze studie zal een offerte worden opgevraagd bij een erkende aannemer die deze werken volgens de regels van de kunst kunnen uitvoeren. Uw adviseur zal tegelijkertijd de werken opvolgen.

Akoestische isolatie is, in tegenstelling tot absorptie, een constructie-eigenschap die moet ingepland worden. Voor een goede geluidisolatie moet de constructie luchtdicht zijn. Voor een goede geluid absorptie verwijzen we naar lucht open materialen.

WTCB Akoestische norm woongebouwen.pdf

Brochure Knauf Soundshield.pdf

Akoestische normen.pdf

Houten Viool

AKOESTISCH ISOLATIE VERSLAG

ALS GELUID LAWAAI WORDT